Hiện nay Bình Dương có mấy thành phố?

Bình dương có mấy thành phố?

Thành Phố Bình Dương

Kể từ ngày 1/02, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện, 3 thành phố và 2 thị xã; 91 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 42 xã, 45 phường và 04 thị trấn.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa có văn bản về việc công bố Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An và các phường thuộc thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Cụ thể, thành lập thành phố Dĩ An trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị xã Dĩ An. Sau khi thành lập, thành phố Dĩ An có 7 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 phường: An Bình, Bình An, Bình Thắng, Dĩ An, Đông Hòa, Tân Bình và Tân Đông Hiệp.

Thành lập thành phố Thuận An trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị xã Thuận An. Sau khi thành lập, thành phố Thuận An có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 9 phường: An Phú, An Thạnh, Bình Chuẩn, Bình Hòa, Bình Nhâm, Hưng Định, Lái Thiêu, Thuận Giao, Vĩnh Phú và xã An Sơn.

Cũng theo Nghị quyết, thành lập 4 phường thuộc thị xã Tân Uyên gồm: Vĩnh Tân, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp, Hội Nghĩa. Sau khi thành lập 4 phường thuộc thị xã Tân Uyên, thị xã Tân Uyên có 12 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 10 phường: Hội Nghĩa, Khánh Bình, Phú Chánh, Tân Hiệp, Tân Phước Khánh, Tân Vĩnh Hiệp, Thái Hòa, Thạnh Phước, Uyên Hưng, Vĩnh Tân và 02 xã: Bạch Đằng, Thạnh Hội.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2020. Tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện, 3 thành phố và 2 thị xã; 91 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 42 xã, 45 phường và 4 thị trấn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *