Đất HNK là gì? Quy định sử dụng đất HNK

Kiến thức BĐS – HNK là ký hiệu thường thấy trên bản đồ nhà đất. Vậy đất HNK là gì, quy định sử dụng của loại đất này như thế nào và có được xây nhà trên đất HNK không?

Đất HNK là gì?

Theo quy định của luật đất đai 2013, tại Việt Nam đất đai được chia làm 3 nhóm là đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng. Đất HNK thuộc nhóm thứ 1 là đất nông nghiệp. Đây là một loại đất được sử dụng chủ yếu để trồng các cây nông nghiệp ngắn hạn, thời gian gieo trồng và thu hoạch cây không quá 1 năm các loại cây hoa màu, mía, đay, cói, dâu tằm,…

Dat Hnk La Gi

Đất HNK và CLN có gì khác nhau?

Đều thuộc nhóm đất nông nghiệp nhưng đất HNK và CLN có những đặc điểm khác nhau:

– Đất HNK (đất trồng cây hàng năm khác), dùng để trồng các loại cây có thời gian sinh trưởng ngắn, thời gian không quá 1 năm như các loại cây hoa màu, mía, đay, cói,… thu hoạch theo mùa vụ, hết mùa thì phá bỏ trồng đợt khác.

– Đất CLN (đất trồng cây lâu năm), trồng các loại cây có thời gian sinh trưởng dài, trên 1 năm. Các loại cây được trồng một lần nhưng sinh trưởng và cho thu hoạch trong nhiều năm như cây công nghiệp lâu năm, cây dược liệu lâu năm, cây ăn quả lâu năm, các loại cây lâu năm để lấy gỗ, làm bóng mát, tạo cảnh quan.

Quy định sử dụng đất HNK

Có thể xây nhà trên đất HNK không?

Theo quy định của pháp luật, một số loại đất có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi được sự đồng ý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gồm:

– Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

– Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

– Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

– Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

– Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

– Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

– Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất

Như vậy, muốn chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất ở cần thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Khi đã chuyển đổi được mục đích sử dụng đất, bạn hoàn toàn có thể xây nhà trên đất HNK.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *