Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Phú Giáo

Trích yếu Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Phú Giáo
Ngày bắt đầu 29/12/2020
Ngày kết thúc 29/01/2021
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành UBND huyện Phú Giáo

Xem và tải dự thảo: Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Phú Giáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *